Thursday, Sep 29th

Last update01:19:00 PM GMT

  •  

Хөдөө аж ахуйн салбарт мөрдөгдөх гол хуулиуд

Хэвлэх PDF

Хуулийн нэр
Батлагдсан
огноо1
Иргэний хууль

2
Нөхөрлөлийн тухай

3
Хоршооны тухай (шинэчилсэн найруулга)

4
Компанийн тухай

5
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай

6
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

7
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай

8
Хөдөлмөрийн тухай

9
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай

10
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай
11
Татварын ерөнхий хууль (шинэчилсэн найруулга)

12
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай (шинэчилсэн найруулга)

13
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай (шинэчилсэн найруулга)

14
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

15
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай

16
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай

17
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хууль

18 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
19 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
20 Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
21 Газрын тухай
22 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
23 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай
24 Тариалангийн тухай
25 Таримал ургамлын үр, сортын тухай
26 Ургамал хамгааллын тухай
27 Үрийн тариалангийн даатгалын тухай
28 Усны тухай
29 Хүнсний тухай (шинэчилсэн найруулга)
30 Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай
31 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай
32 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай
33 Санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн тухай
34 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай (шинэчилсэн найруулга)
35 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай
36 Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай
37 Даатгалын тухай
38 Нийгмийн даатгалын тухай
39 Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай
40 Шинжлэх ухаан, технологийн тухай
41 Патентийн тухай
42 Технологи дамжуулах тухай

Память не умирает, пока не прерывается прямая линия "Читатать книги онлайн бесплатно"наследования по крови, возразил Чиун.

Ведь он проделал хорошую работу.

Я опустился в кресло, в котором она "Книги про беременность скачать бесплатно"сидела, и вытер лоб.

Ты находишься в Северной Корее, и здесь свои порядки.

Только теперь он заметил любопытную вещь, которая заставила его развернуть машину на север и что есть силы надавить на педаль газа.

Теперь я "Хроники нарнии последняя битва книга"могу дать свое согласие.