Thursday, Oct 23rd

Last update12:30:33 PM GMT

  •  
You are here:: Мэдээллийн сан Статистик мэдээлэл Эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй фермер, түүнд өсгөн үржүүлж буй үхэр, хонины тоо

Эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй фермер, түүнд өсгөн үржүүлж буй үхэр, хонины тоо

Хэвлэх PDF