Saturday, Sep 24th

Last update01:19:00 PM GMT

  •  
You are here:: Мэдээллийн сан Статистик мэдээлэл Эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй фермер, түүнд өсгөн үржүүлж буй үхэр, хонины тоо

Эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй фермер, түүнд өсгөн үржүүлж буй үхэр, хонины тоо

Хэвлэх PDF