Monday, Dec 22nd

Last update11:47:05 AM GMT

  •  
You are here:: Мэдээллийн сан Статистик мэдээлэл Эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй фермер, түүнд өсгөн үржүүлж буй үхэр, хонины тоо

Эрчимжсэн аж ахуй эрхэлж буй фермер, түүнд өсгөн үржүүлж буй үхэр, хонины тоо

Хэвлэх PDF